TEST SYSTEM UTVECKLING

NOVATOR SOLUTIONS

TESTSYSTEM

Novator Solutions systemarkitekter hjälper ditt företag designa och utveckla nyckelfärdiga testsystem. Vår expertis innefattar allt från enkel felsökning till avancerad systemutveckling.

Test System

Design & Utveckling av Nyckelfärdiga Test System

 

Våra testsystem arkitekter levererar testsystem som startpunkt för er att utveckla vidare. Vi jobbar också med längre engagemang, supportavtal eller kontinuerlig vidareutveckling av testsytem. Vi hjälper er bygga flexibla och skalbara testriggar för systemtest eller advancerad loggning.  Våra arkitekter implementera avancerade valdierings- och verifieringsmetoder som Rapid Control Prototpying (RCP) eller Hardware-in-the-Loop (HIL)-simulering.

Kompletta System

Vid utveckling av kompletta system kan vi ta fullt ansvar för hela utvecklingskedjan: Från sammanställning av krav, genom design och konstruktion av mekanik, pneumatik och elektronik, till mjukvaruutveckling och databasdesign och installation. För att säkerställa högsta kvalitet i alla delkomponenter använder vi alltid beprövade partners för de områden som ligger utanför vår egen kärnkompetens.

Agil Utveckling

Novator Solutions arbetar med agila systemutvecklingsmetoder. Utvecklingen sker inkrementellt och iterativt, för att kunna säkerställa regelbundna delleveranser, och för att planering och prioriteringar ska kunna utvärderas och förbättras kontinuerligt. Våra LabVIEW-experter formulerar målsättningar och ambitioner tillsammans med er på ett tidigt stadium. Ändamålsenlig och användarcentrerad utveckling utförs sen i nära samarbete med er genom hela utvecklingsperioden, med frekventa och regelbundna möten mellan utvecklarna och mottagarna.

 

 

Från idé till Test System

 1. Behovsanalys
  Vi analyserar tillsammans behoven av mätning, analys, loggning och spårbarhet för er specifika applikation.
 2. Förstudie
  Större projekt inleds ofta med en förstudie för att identifiera – och om möjligt eliminera – tekniska risker på ett så tidigt stadium som möjligt.
 3. Partnerskap
  Testsystemets olika komponenter definieras, och nödvändiga partners för elektronik, mekanik och pneumatik identifieras och engageras.
 4. Agil utveckling
  Testsystemet utvecklas genom en agil utvecklingsprocess, där kunden hålls löpande informerad om framstegen, och bereds möjlighet att göra finjusteringar i systemdesignen.
 5. Övervakad driftsättning
  Testsystemet driftsätts, men vi hjälper till med finjusteringar under en inkörningsperiod. Supportavtal kan sen erbjudas för kontinuerliga uppdateringar.

 

 

KONTAKT

 

Tveka inte att kontakta oss för mer information:

Per telefon: +46 – 76 610 13 99
E-post: jonas.maki@novatorsolutions.se
eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.

 

 

Vi ser fram emot att höra från dig!