QA KONSULTER

QA Konsulttjänster 

 

Våra erfarna QA-ingenjörer hjälper ditt företag att säkerställa att produkter uppfyller de önskade kvalitetsstandarderna och kraven genom hård- och mjukvarutestning. Vi fokuserar på högkvalitativa tekniska lösningar och strävar efter ständiga förbättringar. Vi erbjuder 3 typer av QA-konsulter: QA-ledare, QA-specialister och QA-ingenjörer/testare.

QA Ledare

Våra QA ledare har en god förståelse för kundernas behov och krav vilket gör dem till fantastiska ledare för QA-team. Nedan är några av de vanliga ansvarsområdena för en QA-ledare.

 • Granska och säkerställa produktspecifikationer och processer som utvecklats av QA-specialister och ingenjörer.
 • Se till att riktlinjer för hälsa och säkerhet och juridiska skyldigheter följs.
 • Övervaka kontrollanter, tekniker och annan personal samt ge feedback och vägledning.
 • Övervaka produktutvecklingsprocedurer och identifiera avvikelser från kvalitetsstandarder.
 • Att skriva bra och tydlig dokumentation för statistisk analys kommer att upptäcka defekta produkttrender tidigt för att minska kostnaderna och öka kvaliteten.
 • Samla in feedback från kunder för att bedöma om krav och specifikationer uppfylls och hitta möjligheter till förbättringar och öka effektiviteten i rutinerna.

QA Specialister

Vår QA-specialist hjälper din organisation att göra rutiner för att förbättra produktkvaliteten genom att följa standarder och föreskrifter. Minska produktionskostnaderna genom att effektivisera produktion och utveckling. Se vanliga QA-specialistuppgifter listade nedan.

 • Skriva rutiner som säkerställer att standarder och föreskrifter följs.
 • Ta itu med och diskutera brister och problem för att förhindra felaktigheter och förbättra standarder och krav.
 • Dokumentera, granska och rapportera alla QA-aktiviteter.
 • Rekommendera förbättringar för potentiella risker eller problem som uppstår.
 • Använda och skapa utbildningsmaterial för kvalitetsledningssystem.
 • Skriva bruksanvisningar,  effektivisera produktutvecklingen

QA Ingenjörer/Testare

Våra QA-ingenjörer kommer att utföra kvalitetskontroll definierad i QA-procedurer och flagga eventuella inkonsekvenser och defekter i produktionen. Se vanliga QA ingenjörer/testares uppgifter listade nedan.

 • Kör automatiserade kvalitetskontrollprocesser enligt testprocedurer.
 • Identifiera, rapportera och dokumentera eventuella defekter och inkonsekvenser.
 • Rekommendera lösningar och förbättringar för produkter och procedurer.
 • Gör orsaksanalys av problem som uppstår.
 • Editera tester för att förbättra QC-processer. Och föreslå förbättringar av tester.

Fördelar med QA

Våra kvalitetssäkringskonsulter (QA) hjälper ditt företag att säkerställa att produkterna uppfyller önskade kvalitetsstandarder och krav.
Med hjälp av QA-processer kommer ditt företag att gynnas på många sätt. Se några fördelar här bredvid.

Produktkvalitet

QA-processer säkerställer hög kvalitet och bra funktionalitet genom att identifiera och förhindra defekter, inkonsekvenser och problem på produkter innan de når kunden och kanske innan de uppstår.

Kostnadsminskning

Genom att upptäcka och hitta problem i utvecklingsprocessen kommer kostnaderna
att reduceras avsevärt jämfört med att kunderna hittar problemen.

Effektivitetsförbättring (FAT) 

QA-processen hjälper till att öka din effektivitet genom att effektivisera produktionen
genom att identifiera flaskhalsar, redundanta steg eller ineffektiva metoder.

Riskeliminering

QA-processer hjälper ditt företag att identifiera potentiella risker och sårbarhet i
produkter. Att minska dessa risker tidigt kommer att förhindra kostsamma
fel och se till att produkten är kompatibel med standarder och krav.

Kundnöjdhet och företagets varumärke:

QA-processerna hjälper till att säkerställa att produkter uppfyller eller överträffar
kundernas förväntningar. Vilket kommer att leda till återkommande affärer, ökad kundnöjdhet och potentiella hänvisningar tillsammans med att ert varumärke stärks.

Kortare tid till marknad:

Med tidig upptäckt av defekter och problem behövs mindre omarbetning av produkter,
vilket kommer att leda till en kortare tid till marknad.

Datadrivet beslutsfattande:

Data kan samlas in genom goda kvalitetskontrollprocedurer. Data kommer att ge insikter
om produktens prestanda som kan användas för att fatta välgrundade beslut.

 

Övriga tjänster

Våra testsystemarkitekter hjälper dig gärna med design och programmering av mer avancerade helautomatiska testsystem. Läs mer om våra systemarkitekter och design & utveckling av kompletta testsystem här:

Testsystem- utveckling
Testsystem- arkitekter

KONTAKT

 

Kontakta oss för mer information:

 • Telefon: +46 – 76 610 13 99
 • E-post: jonas.maki[at]novatorsolutions.se
 • Kontaktformulär

Vi ser fram emot att höra från dig!