RAPID CONTROL PROTOTYPING

MONITORING and CONTROL SYSTEMS

RAPID CONTROL PROTOTYPING

Rapid Control Prototyping (RCP) är en metod för att validera kontrollalgoritmer genom att använda mjukvarumodeller för att styra prototyper.

RAPID CONTROL PROTOTYPING


Rapid Control Prototyping (RCP) är en metod för att validera kontrollalgoritmer genom att använda mjukvarumodeller för att styra prototyper.

 

 

Rapid Control Prototyping (RCP) är en metod för att validera kontrollalgoritmer genom att använda mjukvarumodeller för att styra prototyper. De flesta kontrollalgoritmer utvecklas först i ett modelleringsverktyg, t.ex. Simulink.

Produktionsenhetens kontrollsystem programmeras dock i något programmeringsspråk för inbyggda styrsystem. Överföringen där emellan är aldrig helt problemfri, men den blir ännu svårare ifall man inte helt säkerställt att algoritmen fungerar som önskat i ett verkligt system.

RCP innebär att ett mät- och styrsystem som kan både exekvera modellen av styrsystemet, samt läsa och skriva alla fysiska signaler som kontrollenheten senare ska göra, används under de första prototypstadierna till dess att kontrollalgoritmen är validerad. Det möjliggör snabba iterationer av kontrollalgoritmerna, vilket ökar produktkvaliteten och minskar utvecklingstiden.

RCP: Ett virtuellt styrsystem

RCP innebär kort sagt att ett virtuellt styrsystem används för att styra enheten i riktiga världen, eller åtminstone i ett labb. När en kontrollalgoritm väl är validerad börjar implementeringen av produktionsmjukvaran i det språk som används på produktionsstyrenheten. För att testa dess funktionalitet kan ett Hardware-in-the-Loop-test (HIL) användas. HIL är RCP fast tvärt om. Där använder man det riktiga styrsystemet, men applicerar det bara på en virtuell verklighet. Läs mer om HIL-testning här.

LabVIEW och National Instruments Hårdvaruplattformar

 

LabVIEW och NIs hårdvaruplattformar är utmärkta verktyg för att implementera både RCP och HIL. De modulära hårdvaruplattformarna CompactRIO täcker snart sagt alla typer av fysiska signaler och bussar i ett i sammanhangen litet format. LabVIEW Module Interface Toolkit kan i sin tur exekvera modeller från följande modelleringsspråk:

  • Dynacar from Tecnalia
  • CarSim from Mechanical Simulation
  • VI-CarRealTime from VI-Grade
  • JMAG RT FEA models from JMAG
  • TESIS DYNAware software
  • Fortran
  • MATRIXx SystemBuild
  • Carmaker from IPG
  • EcoSimPro from EA Internacional
  • WAVE-RT from Ricardo

CONTACT

 

Feel free to contact us by phone, email or
the contact form on the right.

Tel:+46 8-622 63
Email: info[at]novatorsolutions.se

We look forward to hearing from you!