Färdiga system för kanalisering, inspelning & analys

Vi erbjuder färdiga lösningar för att spela in, lagra, kanalisera och analysera data från bredbandiga radio- och radarsignaler. Produkterna kan främst användas inom test & mät, signalspaning samt telekom.

Systemen är modulära och baserade på PXI-plattformen från National Instruments och utnyttjar modulariteten och pålitligheten i PXI-plattformen, samtidigt som hårdvaran har mycket hög prestanda och kvalitet. RF-hårdvaran sträcker sig upp till 26,5 GHz med realtidsbandbredder upp till 765 MHz och RAID-enheterna kan spara till disk i mer än 3 GB/s. Att arbeta med PXI gör det dessutom möjligt att snabbt anpassa sig till nya kundönskemål och ta fram anpassade lösningar.

I produkterna används ofta FPGA:er för att ge snabb och pålitlig signalbehandling i systemen. Lösningarna kan fjärrstyras vilket underlättar placeringen och gör att systemen kan placeras närmare exempelvis antenner medan användaren kan sitta någon annanstans. Kommunikationsprotokollen är öppna och du kan integrera dem i dina egna miljöer.

Novator Solutions produkter fokuserar på inspelning och kanalisering av RF-data och tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda högteknologiska och prisvärda system.
Kanalisering

Kanalisering av RF-signaler används för att extrahera specifika signaler ur en bredbandig signal. Våra kanaliseringslösningar erbjuder hög flexibilitet och prestanda.

Spektrumövervakning och signalanalys har många applikationsområden, både civila och militära. Då trådlösa teknologier blir allt vanligare blir signalerna fler och fler. Genom att använda bredbandiga mottagare och digital kanaliseringsteknik är det möjligt att enbart använda en mottagare men ändå kunna analysera tusentals kanaler.
Vi erbjuder våra kunder både körklara kanaliseringssystem, som strömmar de extraherade kanalerna via UDP, samt toolkits som ger användaren möjlighet att bygga in kanalisering i sina egna system. Läs mer i våra produktblad för respektive produkt nedan. Se våra Channelization-filmer på YouTube.


Produkter

 

NC-10 FlexRIO Channelizer

NC-10 FlexRIO Channelizer

 

NC-10 FlexRIO Channelizer

NC-10 är ett kraftfullt FPGA-baserat toolkit för kanalisering som gör det möjligt för LabVIEW användare att integrera kraftfull kanalisering i sina egna applikationer. Med NC-10, som drivs av tekniken ChannelCore Flex från RFEL Ltd., kan du i realtid extrahera upp till 1024 kanaler och strömma dem för vidare bearbetning. Med hjälp av det lättanvända API:t kopplar du ihop din RF-källa med NC-10 och kan sedan strömma den kanaliserade datan för vidare bearbetning.

Systemet är väldigt flexibelt och till skillnad från många andra kanaliseringsmetoder kan du individuellt ställa in varje kanal för sig avseende:

  • centerfrekvens
  • samplingsfrekvens (bandbredd)
  • förstärkning
  • val av filter
  • på/av

Du kan kombinera smalbandiga och bredbandiga kanaler och även överlappa kanaler. Kanalerna kan konfigureras om under drift utan att påverka de andra kanalerna.

Läs om produkten under fliken “Resurser”.

Dessutom inkluderar FlexRIO stöd för USRP-2955

NC-10 finns tillgängligt antingen via National Instruments programvaruportal LabVIEW Tools Network som mjukvarupaket, eller som ett paket med FPGA-kort samt mjukvara köpt direkt från Novator Solutions.

Paketet innehåller:

  • NC-10 Channelizer (en licens)
  • National Instruments PXIe-7975R eller PXIe-7976R FlexRIO FPGA
  • Tryckt manual
  • Ett års gratis support och uppdateringar av programvaran

Pris: EUR 21 600


 

NC-10 Channelizer USRP

NC-10 Channelizer for USRP

 

NC-10 Channelizer för USRP

NC-10 för USRP är en kanaliserare för Ettus och National Instruments USRP-2955 plattform med 4 x 80 MHz RF-ingångar. NC-10 channelizer ett kraftfullt FPGA-baserat verktyg för alla programmeringsspråk med exempel i LabVIEW, C, Python och Matlab för integrering av kraftfull kanalisering i egna RF applikationer. Med NC-10 USRP, som drivs av tekniken ChannelCore Flex från RFEL Ltd., kan du i realtid extrahera upp till 512 kanaler fördelat över 4×80 MHz.

Systemet är väldigt flexibelt och till skillnad från många andra kanaliseringsmetoder kan du individuellt ställa in varje kanal för sig, avseende:

• centerfrekvens
• samplingsfrekvens (bandbredd)
• förstärkning
• val av filter
• på/av.

Du kan kombinera smalbandiga och bredbandiga kanaler och även överlappa kanaler. Kanalerna kan konfigureras om under drift utan att påverka de andra kanalerna.
Förutom att kanalisera från 4 x 80 MHz RF-ingångar, erbjuder vi våra kunder möjligheten att själva implementera direction finding och beamforming då plattformen möjliggör noggrann fasmatchning och tidssynkronisering av inkommande RF-signaler.

USRP-2955 väger 1,6 kg och har måtten 26.67 x 4.06 x 21.84 cm. Den drivs med 9-16 V DC och har en effektförbrukning på mellan 38-44 W beroende på typ av applikation.

Läs om produkten under fliken “Resurser”.

Dessutom inkluderar NC-10 stöd för FlexRIO


 

NCR-2000 Channelizer Server

NCR-2000 Channelizer Server

 

NCR-2000 Channelizer Server

NCR-2000 är en kraftfull och stabil server för kanalisering. Den använder bredbandsmottagare för att fånga upp radiosignaler och digital signalbearbetning för att därefter plocka ut upp till 1024 signaler per mottagare. De uppfångade kanalerna strömmas sedan till externa processnoder för vidare analys eller uppspelning av demodulerat ljud.

NCR-2000 kan konfigureras för att hantera två separata och individuellt inställbara mottagare som täcker ett stort frekvensområde.

Du styr NCR-2000 med TCP/IP-kommandon och servern kan enkelt integreras i en mängd olika systemmiljöer. Data som kanaliseras strömmas via UDP och kan tas emot av vanliga datorer.

Läs om produkten under fliken “Resurser”.
Datainspelning

Novator Solutions bredbandiga inspelare ger dig möjligheten att kontinuerligt spela in RF-signaler så att du senare kan analysera datan i detalj. Att ha rådata tillgängligt för efterbearbetning garanterar att du kan genomföra den
analys du behöver. Läs nedan om våra produkter på området.

Framsteg inom forskning, ny teknologi och andra faktorer leder till att radiomottagare får allt större realtidsbandbredder och högre samplingshastigheter. Detta leder till att den datamängd som måste sparas blir större och den måste skrivas till disk snabbare. Novator Solutions har flera olika lösningar för inspelning av såväl smalbandiga som bredbandiga signaler.
Lösningarna sträcker sig från att koppla ihop med ett extern instrument för inspelning av digitala IQ-signaler och analoga IF-signaler till att spela in RF-signaler direkt från antenner. Funktioner som pretriggerbuffrar gör det lättare för operatörer och tekniker att få med viktiga händelser.

Produkter

 

NWBR-1000 Wideband Data Recorder för Bredbandig datainspelning

NWBR-1000 Wideband Data Recorder för Bredbandig datainspelning

 

Novator Wideband Recorder (NWBR)

Novator Wideband Recorder (NWBR) är ett inspelningssystem för bredbandssignaler byggt på PXIe-plattformen från National Instruments. Systemet klarar av att spela in signaler med en bandbredd på upp till 765 MHz och kan användas för både civila och försvarsrelaterade ändamål.

NWBR är kompatibel med de flesta receivers och digitizers från National Instruments. För att lagra de stora datamängderna används RAID-enheter. Detta är ett perfekt alternativ om du snabbt behöver komma igång med att spela in radiosignaler eller andra signaler med hög samplingshastighet.

NWBR-systemet är flexibelt och kan spela in både smala och bredbandiga signaler med olika centerfrekvenser och bandbredd. Det är enkelt att skala för att inkludera flera signaler i ett inspelningssystem.

Mer info om produkten hittar du under fliken ”Resurser”.

 

Kontakta oss för offert och beställning av Novator Wideband Recorder (NWBR).

 

Real-Time Spectrum Recorder (RTSRec)

Real-Time Spectrum Recorder (RTSRec)

 

Real-Time Spectrum Recorder (RTSRec)

Realtidsspektrumanalysatorer kan användas för att visa och analysera signaler i realtid. Däremot finns det ingen möjlighet att spara data för framtida analys. Vår Real-Time Spectrum Recorder (RTSRec) löser detta problem.

Den här inspelaren för realtidsspektrum är ett driftfärdigt system som gör det möjligt att spela in signalerna från din RSA-spektrumanalysator från Tektronix. RTSRec-systemet inkluderar både programvara och hårdvara som gör det möjligt att spela in upp till tio timmar rå IQ-data. Som extra tillval har du också möjlighet till oändlig inspelningstid genom att byta ut hårddiskarna i ditt RAID-system under drift, så kallad hot swap.

Programvaran i RTSRec är lätt att använda och användaren kan snabbt och intuitivt börja spela in genom att antingen trycka på en knapp eller genom att ställa in triggervillkor. Det finns också funktionalitet för att spara mätdata från innan triggervillkoret uppfylls.

Mer info om produkten hittar du under fliken ”Resurser”.

 

Kontakta oss för offert och beställning av Real-Time Spectrum Recorder (RTSRec).