Ramverksbaserade testsystem

Bättre kvalitet och snabbare utveckling till lägre pris

Av Johan Hillergren, avdelningschef, Control, Automate & Test

Den ökade andelen smarta produkter gör att behovet av test och effektiva testsystem aldrig varit större än idag. Det gäller både under utvecklingstiden och produktionen. Tekniska produkter kan idag ta fler och fler självständiga beslut i och med att de innehåller datorer. Då måste också nya lagkrav tillkomma över vilka beslut produkterna tillåts ta. Dessa krav lägger ofta ansvar på leverantören att på förhand bevisa att produkterna kommer agera på ett korrekt och säkert sätt.

Som leverantör är det såklart också viktigt att produkten fungerar som kunden förväntar sig så den upplevs som en kvalitetsprodukt. Då den smarta funktionaliteten består av mjukvara är den väldigt flexibel och kan kan ändras snabbt. Det leder till kortare och kortare utvecklingscykler av mer och mer avancerade produkter. Den snabba utvecklingen, höga flexibiliteten och avancerade funktionaliteten på produktsidan måste speglas av en liknande utveckling av företagens testsystem. De måste säkerställa att produkten uppfyller de kvalitetskrav som leverantören satt upp för sin produkt, samt de lagkrav som gäller inom dess teknikområde.

Läs hela artikeln om ramverkbaserade testsystem här.