NOVATOR SOLUTIONS

AUTOMATISERADE TESTSYSTEM

Novator Solutions systemarkitekter hjälper ditt företag designa och utveckla
nyckelfärdiga testsystem. Vår expertis innefattar allt från enkel felsökning till
avancerad systemutveckling.

NOVATOR SOLUTIONS

AUTOMATISERADE TESTSYSTEM

Novator Solutions systemarkitekter hjälper ditt företag designa och utveckla nyckelfärdiga testsystem. Vår expertis innefattar allt från enkel felsökning till avancerad systemutveckling.

AUTOMATISERADE TESTSYSTEM

Vi kan leverera testsystem som startpunkter för er att utveckla vidare, men vi tar också gärna längre engagemang med supportavtal eller kontinuerlig vidareutveckling.

Vi kan hjälpa er bygga flexibla och skalbara testriggar för systemtest eller advancerad loggning, eller or implementera avancerade valdierings- och verifieringsmetoder som Rapid Control Prototpying (RCP) eller Hardware-in-the-Loop (HIL)-simulering.

Kontakta Henrik Ulfhielm för mer information om våra tjänster:
+46 70-551 70 32, henrik.ulfhielm@novatorsolutions.se
Eller använd vårt kontaktformulär längre ned på sidan.

Kompletta system
Vid utveckling av kompletta system kan vi ta fullt ansvar för hela utvecklingskedjan: Från sammanställning av krav, genom design och konstruktion av mekanik, pneumatik och elektronik, till mjukvaruutveckling och databasdesign och installation. För att säkerställa högsta kvalitet i alla delkomponenter använder vi alltid beprövade partners för de områden som ligger utanför vår egen kärnkompetens.

Revisionshantering
Vi tillhandahåller revisionshantering av all kod och andra systemleverabler – förutsatt att kunden så önskar. Det innebär struktur och fullständig spårbarhet av utvecklingen, samt en extra säkerhet i form av extern back-up. Som kund kan ni dock alltid ta över koden ifall ni önskar fortsätta utvecklingen av ert testsystem på egen hand, eller med en annan partner. Det senare har vi aldrig varit med om, men det tidigare är en vanlig situation för oss. Ofta har vi hjälpt kunden i den tidiga fasen av testsystemsutvecklingen för att säkerställa robusta och skalbara arkitekturer. Dessa har sedan tagits över och underhållits och vidareutvecklats av kunden, ofta med ny hjälp från oss under intensiva utvecklingsfaser.

Agil utveckling
Novator Solutions arbetar med agila systemutvecklingsmetoder. Utvecklingen sker inkrementellt och iterativt, för att kunna säkerställa regelbundna delleveranser, och för att planering och prioriteringar ska kunna utvärderas och förbättras kontinuerligt. Våra LabVIEW-experter formulerar målsättningar och ambitioner tillsammans med er på ett tidigt stadium. Ändamålsenlig och användarcentrerad utveckling utförs sen i nära samarbete med er genom hela utvecklingsperioden, med frekventa och regelbundna möten mellan utvecklarna och mottagarna.

5 steg från idé till färdigt testsystem

Behovsanalys

Vi analyserar tillsammans behoven av mätning, analys, loggning och spårbarhet för er specifika applikation.

Förstudie

Större projekt inleds ofta med en förstudie för att identifiera – och om möjligt eliminera – tekniska risker på ett så tidigt stadium som möjligt.

Partnerskap

Testsystemets olika komponenter definieras, och nödvändiga partners för elektronik, mekanik och pneumatik identifieras och engageras.

Agil utveckling

Testsystemet utvecklas genom en agil utvecklingsprocess, där kunden hålls löpande informerad om framstegen, och bereds möjlighet att göra finjusteringar i systemdesignen.

Övervakad driftsättning

Testsystemet driftsätts, men vi hjälper till med finjusteringar under en inkörningsperiod. Supportavtal kan sen erbjudas för kontinuerliga uppdateringar.

 

Testsystem med hög automationsgrad

KATEGORIER

COMINT

At ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada
pellentesque. Scelerisque felis imperdiet
proin fermentum leo. Ultricies lacus sed turpis
tincidunt id.

RECORDING

At ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada
pellentesque. Scelerisque felis imperdiet
proin fermentum leo. Ultricies lacus sed turpis
tincidunt id.

CUSTOMIZED SOLUTIONS

At ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada
pellentesque. Scelerisque felis imperdiet
proin fermentum leo. Ultricies lacus sed turpis
tincidunt id.

CUSTOMIZED SOLUTIONS

At ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada
pellentesque. Scelerisque felis imperdiet
proin fermentum leo. Ultricies lacus sed turpis
tincidunt id.

KONTAKT

Har du frågor om testsystem? Tveka inte att kontakta oss per telefon, e-mail eller genom att fylla i vårt kontaktformulär. Vi ser fram emot att få diskutera era testutmaningar.

+46 70-551 70 32
henrik.ulfhielm@novatorsolutions.se