labview konsult

LabVIEW Konsulter

Novator Solutions har Sveriges vassaste LabVIEW konsulter och kan stärka upp ditt team så ni når era mål inom test, styrning och automation. Vi är en Gold National Instrument Alliance Partner, och våra utvecklare och arkitekter har dokumenterad erfarenhet av LabVIEW i form av fristående certifiering. Alla våra utvecklare är vana vid att arbeta agilt.

Kontakta Johan Hillergren för mer information om våra konsulttjänster.
Tel:+46 702-148 203


Novator Solutions LabVIEW experter

Certifierade utvecklare

Novator Solutions har de vassaste LabVIEW-konsulterna. Enligt oss själva, men också enligt National Instruments, då vi har 12 certifierade LabVIEW-arkitekter – fler än något annat företag i Sverige. Det innebär att när du hyr en konsult från oss får du tillgång till den personens kompetens, men också ett stort nätverk av andra experter när svåra utmaningar dyker upp.

Kunskaper om alla former av LabVIEW

Våra konsulter har vana att jobba i alla de olika versioner av LabVIEW som finns. Detta innefattar såklart “vanlig” LabVIEW, men också objektorienterad LabVIEW såsom LVOOP, GOOP eller G#, eller på realtidssystem och FPGAer i LabVIEW Real-time och LabVIEW FPGA. Vi anpassar oss till era krav vad gäller version. Använder ni TestStand är vi mycket kompetenta på det verktyget också. Är ni öppna för olika lösningar och vill diskutera styrkor och svagheter med de olika versionerna bidrar vi gärna med våra erfarenheter.

 

Kvalificerad migrationspartner

Vi är National Instruments enda kvalificerade migrationspartner i Sverige. Det innebär att National Instruments har granskat vårt arbetssätt och tidigare erfarenhet av att migrera kod från äldre operativsystem eller LABVIEW-versioner. Vi övervakar hela tiden utvecklingen av nya LabVIEW NXG och ger gärna råd ifall ni överväger migrering till den plattformen.

Övrig kompetens

Våra konsulter är vana att jobba med agila systemutvecklingsmetoder. Vi är främst mjukvaruutvecklare, men samtliga utvecklare har grundläggande kunskaper av mätteknik och elektronik. Då våra LabVIEW konsulter är experter på sitt verktyg kan de leverera resultat direkt, oavsett bransch. De kan också ta med sig erfarenhet både från er bransch men också andra delar av industrin, vilket kan ge nya synsätt och infallsvinklar.
Hyr en konsult

Våra LabVIEW konsulter är experter inom test, styrning och automation. Är du intresserad av att hyra en LabVIEW konsult? Så går det till:

1

2

3

4

5

Beskrivning

Matchning

Intervju

Uppdrag

Uppföljning

Vi tar tillsammans med er fram en uppdragsbeskrivning för att fastställa vilken erfarenhetsnivå som behövs för uppdraget.Utifrån beskrivningen bedömer vi vem eller vilka av våra konsulter som är bäst lämpade för uppdraget.Ni får möjlighet att intervjua de konsulter som vi bedömer har en lämplig erfarenhetsnivå för att säkerställa att de passar in i era team.Ifall både ni och konsulten är nöjda med intervjun beslutas gemensamt startdatum och uppdragslängd. Konsulten jobbar i ert team under den tiden.Vi har löpande avstämning med både uppdragsgivare och konsult för att säkerställa att alla är nöjda och att uppdraget fortlöper som önskat.

 


   

Testsystem och automationssystem

Novator Solutions systemarkitekter är experter på att utveckla automatiserade testsystem, mätsystem och styrsystem för både utveckling och produktion. Om ni har en kravspecifikation utvecklar vi såklart ert testsystem mot den, men vi kan också hjälpa till i ett tidigare skede med att utreda era behov. Vi älskar att hjälpa företag med allt från enklare felsökning till avancerad systemutveckling. Som kund har ni alltid rätt att jobba vidare med koden på egen hand eller med en annan partner. Men om så önskas har vi gärna ett långsiktigt engagemang med supportavtal eller kontinuerlig vidareutveckling.

Kontakta Johan Hillergren för mer information om våra konsulttjänster.
Tel:+46 702-148 203,

Kompletta system

Vid utveckling av kompletta system står vi, utöver design och utveckling av systemets mjukvara, även för kravinsamling, design och konstruktion av mekanik, elektronik, pneumatik och databasarkitektur. För att behålla den högsta nivån på samtliga delarna i varje system använder vi oss alltid av pålitliga och certifierade partners inom de områden som inte går under vår egen expertis.

Versionshantering

Vid samtliga våra projekt tillhandahåller vi, förutsatt att kunden så önskar, versionshantering av våra kunders kod. Detta ger struktur och total spårbarhet över utvecklingen av kundens testsystem. Det ger också en extra säkerhet i form av en extern backup. Källkoden är dock alltid kundens egendom ifall denne vill arbeta vidare på egen hand eller med en annan samarbetspartner. Det senare har vi inte råkat ut för, men det första händer ofta. Många gånger har vi hjälpt till i ett tidigt skede av testutvecklingen för att åstadkomma en robust och skalbar struktur som sedan kunden arbetat vidare på själv.

Agil utveckling

Novator Solutions jobbar med agila systemutvecklingsmetoder. Arbetet bedrivs inkrementellt och iterativt vilket innebär att fungerande delleveranser av funktionalitet sker regelbundet enligt ett schema. Planer och metoder utvärderas, förbättras och prioriteras löpande. Ändamålsenlig och användarcentrerad utveckling eftersträvas genom ett nära samarbete under hela utvecklingstiden med täta och regelbundna möten mellan utvecklare och beställare/mottagare. Våra LabVIEW-experter formulerar tidigt mål och visioner tillsammans med dig.


Systemutveckling

1

2

3

4

5

Behovsanalys

Förstudie

Partnerskap

Agil Utveckling

Intrimning

Vi analyserar tillsammans de behov av mätning, analys, loggning och spårbarhet som er specifika applikation har.Större projekt föregås ofta av en förstudie för att ringa in och om möjligt eliminera tekniska risker i ett så tidigt skede som möjligtSystemets olika komponenter definieras och eventuella samarbetspartners identifieras för elektronik, mekanik och pneumatik.Systemet utvecklas i en agil utvecklingsprocess där ni hålls kontinuerligt informerade om framstegen och ges möjlighet att finjustera systemets utformning.Systemet sjösätts, men vi hjälper till med finjusteringar under den första tiden. Längre supportavtal för att säkra kontinuerliga uppdateringar kan också erbjudas.Referenser

Produktionstest och refurbishmentverktyg för Telia Company

Telia Company AB erbjuder trådlösa loggningsenheter för bilar som kan revolutionera bilförsäkringsbranschen. Geno matt logga förares beteende i trafiken kan försäkringsbolag erbjuda skräddarsydda trafikförsäkringar. Försiktiga förare behöver inte längre subventionera vårdslösa förare. Om en kund avslutar sin försäkring behöver dock loggningsenheten genomgå refurbishment innan den kan användas igen, alltså återställning av kördata, uppdatering av firmware och samma sluttest som vid produktion.

Kraven på refurbishmentverktyget ställde Telia Company inför en rad utmaningar. Det behövde kunna hantera flera olika bussar och protokoll, måste vara snabbt och användarvänligt, lätt att utbilda operatörer att använda, samt vara enkelt att uppdatera ifall loggningsenheterna uppdaterats. Novator Solutions löste dessa utmaningar genom att implementera testexekvering och rapportering på det marknadsledande testexekutivet TestStand. DUT-kontrollen implementerades på en CompactRIO, med en hårdvaruabstraktionsarkitektur för att underlätta framtida uppdateringar.

Läs mer om lösningen och fördelarna den skapade för Telia Company här.

prestandatestlabb

Electrolux prestandatestlabb för diskmaskiner

Electrolux prestandatestlabb för diskmaskiner

Avdelningen Global R&D Dish Care på Electrolux hade problem med låg genomströmning i deras prestandatestlabb för diskmaskiner. De behövde därför ett nytt, pålitligt test- och mätsystem för att ersätta det gamla.

Electrolux är väldigt nöjd med det nya systemet, i synnerhet tack vare dess höga pålitlighet och hur lätt systemet är att använda för operatörerna. Systemet används för tillfället i två länder på totalt 72 teststationer. Electrolux äger källkoden, vilket innebär att de har full kontroll och kan ändra i koden själva om de behöver.

Läs mer om hur vi genomförde testet.

GE Healthcare

GE Healthcares Labbassistent

GE Healthcares Labbassistent

GE Healthcare behövde förenkla sina metoder för hur de kontrollerade och testade sin Äkta- produktserie med kromatografiska moduler. Den gamla testskriptmotorn var svåranvänd och hade bara vissa grundläggande funktioner.

LabAssistant, en färdig lösning baserad på NI LabVIEW, gav GE Healthcare en robust lösning med ett användarvänligt gränssnitt för att interagera med Äkta-modulerna. Med hjälp av modulerna är det enkelt att komma igång med att skapa eller modifiera skript.

Läs hela GE Healthcare kundcaset här.

Proximion och SKF – Applikation och användargränssnitt för rullagermätningar

 

Proximion AB är marknadsledare inom Fiber Bragg-gitter(FBG)-applikationer. SKF och Proximion har ett partnerskap för att kombinera SKFs fiberoptiska mätteknik och Proximions kunskaper inom avancerade fiberoptiska sensorer och datainsamlingsenheter.

Novator Solutions engagerades på grund av vår djupa LabVIEW-kunskap för att utveckla ett modernt och estetiskt användargränssnitt för konfigurering och visualisering av data från rullager utrustade med FBG-sensorer.Automatiserad testcell for karakterisering av pumpar

Pahlén utvecklar och tillverkar kvalitetspumpar för pooler. När de byggde en ny labbpool vände de sig till Novator Solutions för att vi skulle utveckla en automatiserad testcell för karakteriseringstest av nya pumpmodeller. Testningen hade tidigare varit väldigt tidskrävande och medfört risk för inkonsekvent utförande, vilket kunde leda till att produkterna behövde testas om.

Novator Solutions skapade ett helautomatiserat program med enkel konfiguration och applikation av testprofiler. Det nya programmet reducerade den manuella tiden de behövde lägga på ett test med 90 %. Loggning och rapportering utförs automatiskt, vilket ger fullständig repeterbarhet och gör olika karaktäriseringskurvor direkt jämförbara med varandra.

Opalums ljudoptimeringssystem

Opalums ljudoptimeringssystem

Att utveckla ljudoptimeringssystemet på LabVIEW-plattformen har drastiskt minskat tiden det tar för Opalum att få ut en ny produkt på marknaden. Resultatet är en väldigt mångsidig och skalbar lösning. Systemet är dessutom skyddat från att bli dekonstruerat.

Läs hela kundcaset för Opalum.

    

Läs mer