LabVIEW Konsulter –  Control – Automate – Test

LabVIEW konsulter hos Novator Solutions hjälper företag att designa och utveckla system för test, styrning och automation. Vi är rätt samarbetspartner för dig, vare sig du söker en nyckelfärdig lösning eller LabVIEW konsulter för att jobba på plats hos dig och stärka upp ditt team.

Novator Solutions har många av Sveriges största företag som trogna och nöjda kunder.

  • Ericsson – Våran konsulter utvecklar testprogramvara för testning av basstationer.
  • Electrolux – Novator Solutions konsulter utvecklar tillsammans med Electrolux testsystem för prestandatest av diskmaskiner.
  • Volvo CE – Våran LabVIEW experter utvecklar Sveriges mest komplexa och avancerade HIL-system i LabVIEW för simulering av miljön runt styrdatorer (ECU:er) till anläggningsmaskiner.
  • ASSA Abloy – Vi utvecklar testplattformen för funktionstest av elektroniska lås.
  • PIAB – Novator Solutions konsulter utvecklar testsystem för test av funktion och prestanda på vakuumejektorer.

Novator Solutions Gold Alliance Partner

Som en kvalitetsstämpel på den höga kompetensen Novator Solutions LabVIEW konsulter har när det gäller systemutveckling och LabVIEW, har National Instruments gjort oss till en av bara tre Gold Alliance Partners i Sverige.

Vill du veta mer?
Ladda ner en broschyr härTjänster

Vi hjälper våra kunder både med att utveckla kompletta turnkey-system samt bistår med utvecklare när kunder behöver LabVIEW konsulter till sin egen verksamhet.


Förståelse för test

När det kommer till testutveckling har vi stor erfarenhet och kunskap! Förutom att hjälpa våra kunder att utveckla de system som de efterfrågar hjälper våra konsulter även till att optimera hela testverksamheten. Vi är ofta med i ett väldigt tidigt skede av en uppgradering eller uppbyggnad av testverksamhet för att bidra med vår erfarenhet så att våra kunder kan få det mesta ut av deras testning.


Turnkey-system

Vid utveckling av kompletta system står vi, utöver design och utveckling av systemets mjukvara, även för kravinsamling, design och konstruktion av mekanik, elektronik, pneumatik och databasarkitektur. För att behålla den högsta nivån på samtliga delarna i varje system använder vi oss alltid av pålitliga och certifierade partners inom de områden som inte går under vår egen expertis


Kunden äger all kod

Vid samtliga våra projekt tillhandahåller vi versionshantering av våra kunders kod. Detta ger struktur och total spårbarhet över utvecklingen av systemet. All källkod som vi utvecklar för en kunds räkning ägs av kunden. Många gånger har vi hjälpt till i ett tidigt skede av testutvecklingen för att åstadkomma en robust och skalbar struktur som sedan kunden arbetat vidare på själv. Detta gör det möjligt för kunden att vända sig till en annan partner – detta har dock än så länge aldrig behövts!Referenser

Vi älskar att hjälpa företag med allt från enklare felsökning till avancerad systemutveckling.
Vår expertis inom mätsystem gör ofta att vi arbetar i team på plats hos kunden. Goda relationer och hög kompetens ger störst kundnytta. Vi värdesätter kvalitet och effektivitet.

Electrolux prestandatestlabb för diskmaskiner

Avdelningen Global R&D Dish Care på Electrolux hade problem med låg genomströmning i deras prestandatestlabb för diskmaskiner. De behövde därför ett nytt, pålitligt test- och mätsystem för att ersätta det gamla.

Electrolux är väldigt nöjd med det nya systemet, i synnerhet tack vare dess höga pålitlighet och hur lätt systemet är att använda för operatörerna. Systemet används för tillfället i två länder på totalt 72 teststationer. Electrolux äger källkoden, vilket innebär att de har full kontroll och kan ändra i koden själva om de behöver.

Läs hela kundcaset för Electrolux.

Ladda ner pdf

GE Healthcares Labbassistent

GE Healthcare behövde förenkla sina metoder för hur de kontrollerade och testade sin Äkta- produktserie med kromatografiska moduler. Den gamla testskriptmotorn var svåranvänd och hade bara vissa grundläggande funktioner.

LabAssistant, en färdig lösning baserad på NI LabVIEW, gav GE Healthcare en robust lösning med ett användarvänligt gränssnitt för att interagera med Äkta-modulerna. Med hjälp av modulerna är det enkelt att komma igång med att skapa eller modifiera skript.

Läs hela kundcaset för GE Healthcare

Ladda ner pdf

Opalums ljudoptimeringssystem

Att utveckla ljudoptimeringssystemet på LabVIEW-plattformen har drastiskt minskat tiden det tar för Opalum att få ut en ny produkt på marknaden. Resultatet är en väldigt mångsidig och skalbar lösning. Systemet är dessutom skyddat från att bli dekonstruerat.

Läs hela kundcaset för Opalum.

Ladda ner pdf