LabVIEW Konsulter

Novator Solutions har Sveriges vassaste LabVIEW konsulter och kan stärka upp ditt team så ni når era mål inom test, styrning och automation. Våra utvecklare och arkitekter har dokumenterad erfarenhet av LabVIEW i form av fristående certifiering och vana vid att arbeta agilt.

Kontakta Johan Hillergren för mer information om våra konsulttjänster.
Tel: +46-702 148 203 Email: johan.hillergren@novatorsolutions.se eller använd vårt kontaktformulär.


Novator Solutions LabVIEW experter

Certifierade utvecklare

Novator Solutions har de vassaste LabVIEW-konsulterna. Enligt oss själva, men också enligt National Instruments, då vi har 12 certifierade LabVIEW-arkitekter – fler än något annat företag i Sverige. Det gör att när du hyr en konsult från oss får du tillgång till den personens kompetens, men också ett stort nätverk av andra experter när svåra utmaningar dyker upp.

Vi är också National Instruments enda kvalificerade migrationspartner i Sverige. Det innebär att National Instruments granskat vårt arbetssätt och tidigare erfarenhet av att migrera kod från äldre operativsystem eller LABVIEW-versioner.

Övrig kompetens

Våra konsulter är vana att jobba med agila systemutvecklingsmetoder. Vi är främst mjukvaruutvecklare, men samtliga utvecklare har grundläggande kunskaper av mätteknik och elektronik, samt LabVIEW-programmering i LabVIEW Real-time och LabVIEW FPGA. Då våra LabVIEW konsulter är experter på sitt verktyg kan de leverera resultat direkt och kan ta med sig erfarenhet både från er bransch men också andra delar av industrin. 


Hyra en konsult

Våra labVIEW konsulter är experter inom test, styrning och automation. Är du intresserat av att hyra en LabVIEW konsult? Så går det till:

Hyra en LabVIEW konsult

 


 


   

Testsystem och automationssystem

Novator Solutions systemarkitekter har lång erfarenhet av att utveckla automatiserade testsystem, mätsystem och styrsystem. Om ni har en kravspecifikation utvecklar vi såklart testsystemet mot den, men vi kan också hjälpa till i ett tidigare skede med att utreda era behov. Vi älskar att hjälpa företag med allt från enklare felsökning till avancerad systemutveckling. Som kund äger ni alltid koden till systemet, men vi har gärna ett långsiktigt engagemang med supportavtal eller kontinuerlig vidareutveckling

Kontakta Johan Hillergren för mer information om våra konsulttjänster.
Tel: +46-702 148 203 Email: johan.hillergren@novatorsolutions.se eller använd vårt kontaktformulär

Kompletta system

Vid utveckling av kompletta system står vi, utöver design och utveckling av systemets mjukvara, även för kravinsamling, design och konstruktion av mekanik, elektronik, pneumatik och databasarkitektur. För att behålla den högsta nivån på samtliga delarna i varje system använder vi oss alltid av pålitliga och certifierade partners inom de områden som inte går under vår egen expertis.

Versionshantering

Vid samtliga våra projekt tillhandahåller vi, förutsatt att kunden så önskar, versionshantering av våra kunders kod. Detta ger struktur och total spårbarhet över utvecklingen av systemet, samt ger en extra säkerhet i form av en extern backup. Källkoden är dock alltid kundens egendom ifall denne vill arbeta vidare på egen hand eller med en annan samarbetspartner. Det senare har vi inte råkat ut för, men det första händer ofta. Många gånger har vi hjälpt till i ett tidigt skede av testutvecklingen för att åstadkomma en robust och skalbar struktur som sedan kunden arbetat vidare på själv.

Agil utveckling

Novator Solutions jobbar med agila systemutvecklingsmetoder. Arbetet bedrivs inkrementellt och iterativt vilket innebär att fungerande delleveranser av funktionalitet sker regelbundet enligt ett schema och att planer och metoder löpande utvärderas och förbättras. Ändamålsenlig och användarcentrerad utveckling eftersträvas genom ett nära samarbete under hela utvecklingstiden med täta och regelbundna möten mellan utvecklare och beställare/mottagare. Våra LabVIEW-experter formulerar tidigt mål och visioner tillsammans med dig.
Case Studies

Electrolux prestandatestlabb för diskmaskiner

Avdelningen Global R&D Dish Care på Electrolux hade problem med låg genomströmning i deras prestandatestlabb för diskmaskiner. De behövde därför ett nytt, pålitligt test- och mätsystem för att ersätta det gamla.

Electrolux är väldigt nöjd med det nya systemet, i synnerhet tack vare dess höga pålitlighet och hur lätt systemet är att använda för operatörerna. Systemet används för tillfället i två länder på totalt 72 teststationer. Electrolux äger källkoden, vilket innebär att de har full kontroll och kan ändra i koden själva om de behöver.

Läs hela kundcaset för Electrolux.

Ladda ner pdf

GE Healthcares Labbassistent

GE Healthcare behövde förenkla sina metoder för hur de kontrollerade och testade sin Äkta- produktserie med kromatografiska moduler. Den gamla testskriptmotorn var svåranvänd och hade bara vissa grundläggande funktioner.

LabAssistant, en färdig lösning baserad på NI LabVIEW, gav GE Healthcare en robust lösning med ett användarvänligt gränssnitt för att interagera med Äkta-modulerna. Med hjälp av modulerna är det enkelt att komma igång med att skapa eller modifiera skript.

Läs hela kundcaset för GE Healthcare

Ladda ner pdf

Opalums ljudoptimeringssystem

Att utveckla ljudoptimeringssystemet på LabVIEW-plattformen har drastiskt minskat tiden det tar för Opalum att få ut en ny produkt på marknaden. Resultatet är en väldigt mångsidig och skalbar lösning. Systemet är dessutom skyddat från att bli dekonstruerat.

Läs hela kundcaset för Opalum.

Ladda ner pdf

    

Broschyr

Artiklar